Η σελίδα θα ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα με τα βιογραφικά των μελών.

Παρακαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Μαγνησίας να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

α)  info@sppmagnesias.gr

β) admin@sppmagnesias.gr